Lấy Thông Tin Từ UID

Lấy thông tin từ UID

Việc lấy được thông của khách hàng như Nickname, quê quán, học trường nào, SĐT…là vấn đề vô cùng quan trọng đối với những người làm kinh doanh nói chung. Còn về vấn đề làm sao để lấy được thông tin của khách hàng thì hiện nay có rất nhiều phương pháp và từ nhiều kênh khách nhau. Tuy nhiên trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy thông tin của khách hàng trên Facebook thông qua UID bằng phần mềm quảng cáo facebook Ninja…. Xem Tiếp »

Đọc thêm